Γραπτή ερώτηση αριθ. 131/82 της κ. Martin προς την Επιτροπή Θέμα: Συντάξεις που παρέχονται στις συζύγους των εργαζομένων των παραμεθορίων περιοχών