Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3558/82 της Επιτροπής της 30ής Δεκεμβρίου 1982 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή για τα σιρόπια και ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης