Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3567/85 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 1985 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη