Γραπτή ερώτηση αριθ. 125/81 της κας Lenz και του κ. Müller-Hermann προς την Επιτροπή Θέμα: Θέσεις γυναικών στην αλιεία