Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1045/81 της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 1981 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη