Γραπτή ερώτηση αριθ. 477/82 του κ. Muntingh προς την Επιτροπή και το ΣυμβούλιοΘέμα: Το προσωπικό της IX Γενικής Διευθύνσεως