Γραπτή ερώτηση αριθ. 1695/84 της κ. Danielle De March προς την Επιτροπή Θέμα: Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της ισπανικής χαλυβουργίας