Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1634/84 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 1984 που καθορίζει για τα κράτη μέλη την απώλεια εισοδήματος, καθώς και το ποσό της πριμοδότησης που καταβάλλεται ανά προβατίνα για την περίοδο εμπορίας 1983/84