Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1238/89 του Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 1989 για τον καθορισμό των τιμών προσανατολισμού στον τομέα του οίνου για την αμπελοοινική περίοδο 1989 / 90