Kawża C-812/18 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tal-4 ta’ Ġunju 2020 – Terna SpA vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell – Enerġija – Proġetti ta’ interess komuni tal-Unjoni Ewropea – Għajnuna finanzjarja tal-Unjoni mogħtija favur żewġ proġetti fil-qasam tan-networks tal-enerġija trans-Ewropej – Direttiva 2004/17/KE – Artikolu 37 – Subappalt – Artikolu 40(3)(ċ) – Għoti dirett – Speċifikazzjoni teknika – Ftehim qafas – Tnaqqis tal-għajnuna mogħtija inizjalment wara awditu finanzjarju – Rimbors tas-somom imħallsa inizjalment)