Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Capotorti της 26ης Ιουνίου 1980.