Προκήρυξη διαγωνισμού της επιστροφής για την εξαγωγή σκληρού σίτου που εξάγεται από την ελλάδα προς τις χώρες των ζωνών Ι, II, III, IV, V, VI, VII και προς την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας