Γραπτή ερώτηση αριθ. 709/84 του κ. George Patterson προς την Επιτροπή Θέμα: Πώληση βουτύρου παρέμβασης στη νήσο Man