Υπόθεση 20/89: Προσφυγή της Ενώσεως Κιτροπαραγωγών Κρήτης κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που ασκήθηκε στις 27 Ιανουαρίου 1989