Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3792/86 της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 1986 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη