Γραπτή ερώτηση αριθ. 2011/82 του κ. James Provan προς την Επιτροπή Θέμα: Σίτος