Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2573/84 της Επιτροπής της 10ης Σεπτεμβρίου 1984 περί τροποποιήσεως των επιστροφών κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, για τα σιρόπια και ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης