Komisijas Lēmums (ES) 2020/108 (2020. gada 23. janvāris), ar ko groza pielikumu Monetārajam nolīgumam starp Eiropas Savienību un Sanmarīno Republiku