Γραπτή ερώτηση αριθ. 1097/83 του κ. Alan Tyrrell προς την Επιτροπή Θέμα: Διάκριση στις προσλήψεις εκ μέρους των Γαλλικών Σιδηροδρόμων (SNCF)