Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1066/85 της Επιτροπής της 25ης Απριλίου 1985 περί τροποποιήσεως των εισφορών που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα