Γραπτή ερώτηση αριθ. 967/87 του κ. Victor Manuel Arbeloa Muru προς το Συμβούλιο Θέμα: Δικαίωμα ψήφου σε μη κοινοτικούς πολίτες για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου