Kommissionens forordning (EØF) nr. 3177/80 af 5. december 1980 om det indførselssted, der skal anvendes i henhold til artikel 14, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 1224/80 om varers toldværdi