Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 11ης Ιουλίου 1985 στην υπόθεση 119/83: Edmund Appelbaum κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων