Γραπτή ερώτηση αριθ. 1834/82 του Sir James Scott-Hopkins προς την Επιτροπή Θέμα: Η γεωργία στην Ευρώπη