Γραπτή ερώτηση αριθ. 780/89 του κ. Fernand Fiermann προς την Επιτροπή Θέμα: ΦΠΑ 18,6 % επί των εισαγωγών άνθρακος και πετρελαίου