Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 873/88 της Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 1988 περί αποκαταστάσεως της εφαρμογής τελωνειακών δασμών για μαγιό και κιλότες μπάνιου, προϊόντα της κατηγορίας 72 (αύξων αριθμός 40.0720), καταγωγής Νότιας Κορέας, δικαιούχου των προβλεπόμενων στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3783/87 του Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων