Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1546/83 της Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 1983 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη