Πρωτόκολλο αριθ. 1 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης σχετικά με την αλιεία τόνου