Γραπτή ερώτηση αριθ. 790/84 του κ. Willy Kuijpers προς την Επιτροπή Θέμα: Τα απόβλητα νιτρικά άλατα στην Αλσατία