Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1253/88 της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 1988 περί αποκαταστάσεως της εφαρμογής τελωνειακών δασμών για κοστούμια και σύνολα πλεκτά για άντρες και αγόρια, προϊόντα της κατηγορίας 75 (αύξων αριθμός 40.0750) καταγωγής Φιλιππίνων, δικαιούχου των προβλεπόμενων στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3783/87 του Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων