Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1079/85 της Επιτροπής της 25ης Απριλίου 1985 περί καθορισμού των εισφορών που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα