Γραπτή ερώτηση αριθ. 1986/84 του κ. Dieter Rogalla προς την Επιτροπή Θέμα: Σιδηροδρομικές συνδέσεις με την Ανατολική Ευρώπη