Διαρκής διαγωνισμός: Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 570/88 της Επιτροπής της 16ης Φεβρουαρίου 1988 για την πώληση σε μειωμένη τιμή βουτύρου και τη χορήγηση ενίσχυσης στο βούτυρο και το συμπυκνωμένο βούτυρο που προορίζονται για την παρασκευή προϊόντων ζαχαροπλαστικής, παγωτών και άλλων προϊόντων διατροφής