Γραπτή ερώτηση αριθ. 2332/85 του κ. Fernand Herman προς την Επιτροπή Θέμα: Τέταρτη οδηγία για το δίκαιο των εταιρειών αναφορικά με τους ετήσιους λογαριασμούς