Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1305/87 του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 1987 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ σε ορισμένες εισαγωγές εξωλέμβιων κινητήρων, καταγωγής Ιαπωνίας