Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2212/84 της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1984 περί αποκαταστάσεως της εφαρμογής τελωνειακών δασμών για τα κουστούμια—ταγιέρ πλεκτά, μη ελαστικά ουδέ συνδεδυασμένα μετά καουτσούκ, για γυναίκες, κορασίδες και μικρά παιδιά (έτερα των βρεφών), εξαιρέσει των ενδυμάτων του σκι, προϊόντα της κατηγορίας 74 (κωδικός 0740), καταγωγής Βραζιλίας, δικαιούχου των προβλεπόμενων στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3570/83 του Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων