Γραπτή ερώτηση αριθ. 1056/83 της κ. Hanna Walz προς την Επιτροπή Θέμα: Άδεια λόγω μητρότητας