Γραπτή ερώτηση αριθ. 442/82 του κ. Horgan προς την Επιτροπή Θέμα: Έργα τέχνης που αγόρασε η Επιτροπή