85/431/EEG: BESLUIT VAN DE RAAD VAN 16 SEPTEMBER 1985 BETREFFENDE DE SLUITING VAN DE BRIEFWISSELING AANGAANDE PUNT 2 VAN DE REGELING TUSSEN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN DE ARGENTIJNSE REPUBLIEK INZAKE DE HANDEL IN VLEES VAN SCHAPEN EN LAMMEREN