Γραπτή ερώτηση αριθ. 2100/88 του κ. Virgilio Pereira προς την Επιτροπή Θέμα: Αποαπασχόληση σε ορισμένες κοινοτικές περιοχές