Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1645/87 της Επιτροπής της 12ης Ιουνίου 1987 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων