Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3162/81 της Επιτροπής της 5ης Νοεμβρίου 1981 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου η σικάλεως