Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1883/85 της Επιτροπής της 8ης Ιουλίου 1985 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη