Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3026/87 της Επιτροπής της 8ης Οκτωβρίου 1987 περί παρατάσεως για πρώτη φορά της αναστολής του προκαθορισμού της επιστροφής κατά την εξαγωγή για τη γλουτένη σιταριού