Γραπτή ερώτηση αριθ. 1323/88 του κ. Jaak Vandemeulebroucke προς την Επιτροπή Θέμα: Δυνατότητες επιδότησης για την προστασία της βιομηχανικής κληρονομιάς