Γραπτή ερώτηση αριθ. 1593/81 του κ. Seal προς την Επιτροπή Θέμα: Κόστος παραγωγής άμιάντου