Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Cruz Vilaça της 27ης Οκτωβρίου 1987.