Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3008/89 της Επιτροπής της 5ης Οκτωβρίου 1989 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1901/89 για την παρέκκλιση, για την περίοδο 1989/90, από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 920/89 για τον καθορισμό των κανόνων ποιότητας για τα καρότα, τα εσπεριδοειδή και τα επιτραπέζια μήλα και αχλάδια όσον αφορά το μέγεθος των μήλων