Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4061/88 της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 1988 περί συμπληρωματικών λεπτομερειών εφαρμογής όσον αφορά τα πιστοποιητικά εισαγωγής για ορισμένα μεταποιημένα προϊόντα με βάση τα ξυνά κεράσια καταγωγής Γιουγκοσλαβίας