Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου περί ανοίγματος και τρόπου διαχείρισης κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης για κρασιά από νωπά σταφύλια καταγωγής Γιουγκοσλαβίας ( 1988 )